Termeni și condiții

A.

Prin utilizarea și / sau vizitand acest website (în mod colectiv, inclusiv tot conținutul disponibil prin numele de domeniu tellarz.com și orice domenii specifice unei țări sau subdomenii ale acestora, „tellarz.com website“, sau „website“, sau aplicații mobile accesarea sau asociată cu tellarz.com), vă exprimați acordul față de (1), acești termeni și condiții ( „termenii serviciului“), (2) tellarz.com accord de confidențialitate, găsit la tellarz.com și încorporate aici prin referință, și (3) regulile comunității tellarz.com lui, găsit la http://www.tellarz.com/termeni și de asemenea, încorporată aici prin referință ( „acordul“). Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni privind confidențialitatea tellarz.com, sau liniile directoare de comunitare, vă rugăm să nu utilizați site-ul tellarz.com

B.

Cu toate că vom încerca să anunțăm când sunt făcute modificări majore in termenii serviciului, va trebuii sa revuzuiti periodic cea mai actualizată versiune termeni și condiții. Tellarz.com poate, la discreția sa, să modifice sau să revizuiască acești termeni de utilizare și politicile în orice moment, și sunteți de acord să respectați aceste modificări sau revizii. Nici o prevedere din prezentul acord se consideră a conferi drepturi sau beneficii terțe părți.

2. Site-ul

A. Aceste conditii de utilizare se aplică tuturor utilizatorilor site-ului tellarz.com, inclusiv utilizatorilor care sunt, de asemenea, contribuitori de conținut de text, informații și alte materiale sau servicii de pe site-ul web.

B. Tellarz.com, site-ul poate conține link-uri către site-uri terțe părți care nu sunt deținute sau controlate de tellarz.com. Tellarz.com nu are nici un control asupra, și nu își asumă nici o responsabilitate pentru continutul, politicile de confidențialitate sau practicile de orice site-uri terțe părți. În plus, tellarz.com nu este și nu poate cenzura sau edita conținutul oricărui site terță parte. Prin utilizarea acestui site, va scuti în mod expres tellarz.com de orice responsabilitate care rezultă din utilizarea oricărui website terță parte.

3. Conturi

A. Pentru a avea acces la anumite caracteristici ale site-ului, va trebui să creați un cont tellarz.com. Niciodată nu se poate utiliza contul altei persoane fără permisiune. La crearea contului, trebuie să furnizați informații corecte și complete. Sunteți singurul responsabil pentru activitatea care apare în contul dvs., și trebuie să vă păstrați parola contului securizat. Trebuie să notifice tellarz.com imediat cu privire la orice încălcare a securității sau a utilizării neautorizate a contului.

B. Deși tellarz.com nu va fi răspunzătoare pentru pierderile cauzate de utilizarea neautorizata a contului dvs., ați putea fi răspunzător pentru pierderile de tellarz.com sau altele, din cauza unei astfel de utilizări neautorizate.

C. Nu va crea un cont, dacă sunteți sub 13 ani.

D. Nu se va utiliza tellarz dacă sunteți un agresor sexual condamnat.

E. Sunteți încurajat să nu se creeze nu mai mult de un cont. Utilizarea mai multor conturi pentru orice activitate malware va duce la rezilierea imediată a contului.

F. Administrarea site-ului își rezervă dreptul de a suspenda orice cont fără notificare..

4. Utilizarea generală a site-ului

Tellarz.com acordă prin prezenta permisiunea de a accesa și de a folosi site-ul așa cum este stabilit în acești termeni de utilizare, cu condiția ca:

A. Nu acceptați să distribuiți în orice mediu orice parte a site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la trimise de utilizatori (definite mai jos), fără autorizarea scrisă prealabilă tellarz.com lui.

B. Sunteți de acord să nu modifice sau să modifice orice parte a site-ului.

C. Nu sunt de acord pentru a accesa trimise de utilizatori (definite mai jos) sau tellarz.com de conținut prin orice tehnologie sau mijloace altele decât site-ul în sine.

D. Sunteți de acord să nu utilizați site-ul pentru orice utilizare comercială, fără autorizarea scrisă prealabilă a tellarz.com. Utilizări comerciale interzise includ oricare dintre următoarele acțiuni luate fără aprobarea expresă a lui tellarz.com: * vânzarea de acces la site-ul sau serviciile sale conexe pe un alt site web; * vânzarea de publicitate, pe site-ul tellarz.com sau orice site terță parte, care vizează conținutul trimise de utilizatori specifici sau conținut tellarz.com; * și orice utilizare a website-ului sau a serviciilor sale legate de faptul că tellarz.com constată, la discreția sa, de a utiliza resursele tellarz.com sau trimise de utilizatori cu efectul de a concura cu sau deplasând piața pentru tellarz.com, tellarz.com conținut , sau trimise sale de utilizator.

E. Sunteți de acord să nu utilizeze sau de a lansa orice sistem automat, inclusiv, fără a se limita la, „roboți“, „spider“ sau „cititori offline,“ care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de solicitare către serverele tellarz.com în o anumită perioadă de timp decât un om poate produce în mod rezonabil în aceeași perioadă utilizând un browser web convențional on-line. Fără a aduce atingere celor de mai sus, tellarz.com acordă operatorilor de motoare de căutare publice permisiunea de a utiliza păianjeni pentru a copia materiale de pe site cu unicul scop de a și numai în măsura în care este necesar pentru a crea indexuri căutări publice ale materialelor, dar nu și cache-urile sau arhive a unor astfel de materiale. Tellarz.com își rezervă dreptul de a revoca aceste excepții, fie în general, fie în anumite cazuri. Sunteți de acord să colecteze sau să recolteze informații de identificare personală, inclusiv nume de conturi, de pe site-ul, și nici de a utiliza sistemele de comunicare oferite de site-ul (de exemplu comentarii, e-mail) pentru orice scopuri comerciale solicitare. Sunteți de acord să nu solicite, în scopuri comerciale, orice utilizatori ai site-ului în ceea ce privește propunerile lor de utilizator.

F. În utilizarea de către dvs. A site-ului, veți altfel respectați termenii și condițiile acestor conditii de utilizare, tellarz.com regulile comunității, precum și toate legile și reglementările locale, naționale și internaționale aplicabile.

G. Tellarz.com își rezervă dreptul de a intrerupe orice aspect al tellarz.com site-ul în orice moment

5. Utilizarea continutului pe acest site

În plus față de restricțiile generale de mai sus, următoarele restricții și condiții se aplică în mod specific utilizării de către dvs. De conținut de pe site-ul tellarz.com. A. Conținutul de pe site-ul tellarz.com, cu excepția tuturor trimise de utilizatori (așa cum este definit mai jos), incluzând fără a se limita la, text, software, script-uri, grafica, fotografii, sunete, muzică, clipuri video, caracteristici interactive și altele asemenea ( "conținut „) și mărcile comerciale, mărcile de servicii și logo-urile conținute în acesta (“ mărci "), sunt deținute de către sau licențiate pentru tellarz.com, sub rezerva dreptului de autor și a altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legea. Conținutul de pe site-ul este furnizat ca este doar pentru informarea dumneavoastră și numai pentru uz personal și nu poate fi descărcat, copiat, modificat, produs, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licențiat, tradus, publicat, efectuate sau în alt mod exploatat pentru orice alte scopuri fel, fără acordul scris prealabil al proprietarilor respectivi. Tellarz.com își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres și la site-ul și conținutul. B. Puteți accesa numai trimise de utilizatori: * pentru informațiile dvs. Și de uz personal; * conform destinației, prin funcționalitatea normală a serviciului tellarz.com; c. Puteți accesa conținut tellarz.com, trimise de utilizatori și alte tipuri de conținut numai permise în temeiul prezentului acord. Tellarz.com își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres și la conținutul tellarz.com și serviciul tellarz.com. D. Sunteți de acord să nu se angajeze în utilizarea, copierea sau distribuirea oricare alta decât permis în mod expres acest document, inclusiv orice utilizare, copierea sau distribuirea trimise de utilizatori ale părților terțe obținute prin website pentru orice scopuri comerciale conținut. E. Sunteți de acord să eludeze, dezactivați sau nu interferează cu caracteristici legate de securitate ale tellarz.com site-ul sau caracteristicile care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea conținutului sau a impune limitări în utilizarea tellarz.com site-ul sau continutul acestuia . F. Înțelegeți că atunci când se utilizează site-ul tellarz.com, va fi expus la trimise de utilizatori dintr-o varietate de surse, și că tellarz.com nu este responsabil pentru exactitatea, utilitatea, siguranța, sau a drepturilor de proprietate intelectuală sau în legătură cu astfel trimise de utilizatori. Înțelegeți mai departe și recunosc că s-ar putea fi expus la trimise de utilizatori care sunt inexacte, ofensatoare, indecente sau contestabil, și sunteți de acord să renunțe, prin prezenta, nu renunță, orice drepturi sau remedii legale sau echitabile pe care au sau pot avea împotriva tellarz. Com cu privire la acestea, și sunt de acord să despăgubiți și să tellarz.com, proprietarii / operatorii, afiliații și / sau licențiatorii, inofensive în cea mai mare măsură permisă de lege cu privire la toate aspectele legate de utilizarea de către dvs. A site-ului

6. Utilizarea software-ului și comportamentul acestora

A. Ca un titular de cont tellarz.com puteți trimite text, audio, vizual sau audiovizual, inclusiv, dar fără a se limita la povești, poezii, sondaje, imagini de profil, mesaje pe forum sau mesaje instant. Utilizatorul trimis conținutul sunt denumite colectiv „trimise de utilizatori.“ înțelegeți că dacă este sau nu aceste trimiteri ale utilizatorilor sunt publicate, tellarz.com nu garanteaza confidentialitatea cu privire la orice trimise de utilizatori.

B. Veți fi singurul responsabil de propriile trimise de utilizatori și consecințele postării sau publicarea lor. În legătură cu trimise de utilizatori, declarați, reprezentați, și / sau garantați că: dețineți sau să aveți licențe necesare, drepturile, acordul și permisiune de a folosi și autorizați tellarz.com să utilizeze toate brevetele, mărcile comerciale, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate și la oricare și toate trimise de utilizatori și au toate aprobările necesare pentru a colecta, folosi și dezvălui orice informații personale de identificare conținute sau afișate în oricare și toate trimise de utilizatori pentru a permite includerea și utilizarea conținuturile trimise de utilizatori în modul preconizat de site-ul si aceste conditii de utilizare.

C. Pentru claritate, vă păstrați toate drepturile de proprietate în trimise utilizatorului. Cu toate acestea, prin transmiterea trimise de utilizatori în tellarz.com, acordați prin prezenta tellarz.com un nivel mondial, neexclusivă, fără redevențe, transferabile de a utiliza, reproduce, distribui, afișa, și de a efectua transmise de utilizator în legătură cu tellarz. Com site-ul. De asemenea, prin prezentul acordati fiecare utilizator al tellarz.com site-ul licență neexclusivă pentru a accesa prin postarile utilizatorilor a site-ului. Înțelegeți și sunteți de acord, cu toate acestea, că tellarz.com poate păstra, dar nu, de a distribui, sau pentru a efectua, copiile de server trimise de utilizatori care au fost eliminate sau șterse.

D. În legătură cu trimise de utilizatori, sunteți de acord ca nu va prezenta un material prin drepturi de autor, protejate prin secret comercial sau în alt mod obiectul unor terțe părți drepturi de proprietate, inclusiv drepturile de confidențialitate și publicitate, decât dacă sunteți proprietarul acestor drepturi sau au permisiunea proprietarului de drept și acordurile necesare de la orice persoane fizice ale căror informații de identificare personală este conținută într-un astfel de material pentru a posta materialul și de a acorda tellarz.com toate drepturile de licență acordate aici.

E. Sunteți de acord că nu veți, în legătură cu trimise de utilizatori, să prezinte material care este contrar liniilor directoare comunitare tellarz.com, găsite la http://www.tellarz.com/guidelines, care poate fi actualizată din când în timp, sau contrar legilor și reglementărilor locale, naționale și internaționale aplicabile.

F. Tellarz.com nu susține niciun trimis de utilizator și orice aviz, recomandare sau sfat exprimat în consecință, și tellarz.com declina orice responsabilitate în legătură cu trimise de utilizatori. Tellarz.com nu permite drepturile de autor activitățile și încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală încalcă drepturile de autor pe site-ul său, și tellarz.com va elimina toate de conținut și trimise de utilizatori, dacă suntem notificați că un astfel de conținut sau pentru transmiterea de utilizator încalcă altuia drepturile de proprietate intelectuală sau încalcă orice confidențialitate aplicabilă legislație. Tellarz.com își rezervă dreptul de a elimina conținutul și trimise de utilizatori fără o notificare prealabilă.

7. Politica relizierii contului

A. Tellarz.com va anula accesul utilizatorilor la site-ul său în cazul în care, în circumstanțe adecvate, utilizatorul este determinată să fie încălcat drepturile. B. Tellarz.com își rezervă dreptul de a decide dacă conținut sau trimis de utilizator este adecvat și respectă aceste condiții de furnizare a serviciilor pentru altele decât încălcarea drepturilor de autor sau a legii încălcarea confidențialității, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, infracțiunile motivate de ură, pornografie, obscene sau defăimătoare sau lungimea excesivă. Tellarz.com poate elimina aceste trimiteri ale utilizatorilor și / sau interzicerea accesului utilizatorilor pentru a încărca un astfel de material încalcă aceste conditii de utilizare în orice moment, fără notificare prealabilă și la libera sa alegere.

8. Politica de autor

Ca parte a tellarz.com“, politica privind drepturile de autor, tellarz.com poate rezilia accesul utilizatorilor la site-ul în cazul în care un utilizator a fost prins pentru cu incalcarea drepturilor. Pentru a depune o notificare încălcarea drepturilor de autor cu noi, va trebui să trimită o comunicare la noi, cu toate informațiile următoare în ea, folosind acest format:

1. Includeți o declarație prin care ne spune că ați găsit un conținut de pe tellarz.com care considerați că încalcă drepturile de autor (de exemplu, „prin prezenta confirm că eu cred povestea identificata mai jos încalcă drepturile de autor“).

2. Spuneți-ne in ce țară drepturile de autor se aplică.

3. Spune-ne titlul de conținutul în cauză și adresa url completă pentru pagina sa.

4. Explicați-ne modul în care conținutul încalcă drepturile de autor (de exemplu, textul este copiat, întreaga poveste este o copie a unei lucrări originale create de dvs. Etc.)

5. Identificați tipul (de exemplu, o carte, o poveste scurta, un poem, etc.). Și detaliile (de exemplu, titlul, editorul, datele, etc.), lucrarea privind drepturile de autor pe care le dețineți drepturile și despre care considerați că au fost încălcate. În cazul în care aceste informații sunt disponibile pe internet, este util să ne trimiteți un link.

6. Să avem informații de contact, astfel încât să putem lua legătura cu dvs. (este preferată adresa de e-mail).

7. Să avem datele de contact pe care le putem transmite depunătorului a conținutului în cauză, astfel încât acestea să poată lua legătura cu dvs. Pentru a rezolva direct reclamația (este preferată adresa de e-mail).

8. Includeți următoarea declarație: „am o bună credință că utilizarea lucrării cu drepturi de autor descrise mai sus nu este autorizată de către deținătorul drepturilor de autor (sau de către un terț, care are dreptul legal de a face acest lucru în numele deținătorului drepturilor de autor) și nu este permisă de lege. Jur că informațiile conținute în această notificare sunt corecte și că sunt deținătorul drepturilor de autor sau au dreptul exclusiv în dreptul de a introduce o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în ceea ce privește utilizarea acestuia „.

9. Semnați notificarea. Dacă notificarea se face prin e-mail, o semnătură fizică scanată sau o semnătură electronică validă, vor fi acceptate.

10. Trimite anunțul, în limba engleză, la următoarea adresă: În atenția: tellarz.com drepturile de autor notificare privind încălcarea E-mail: report@tellarz.com Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că informațiile furnizate în această notificare juridică poate fi transmisă persoanei care a furnizat conținutul presupus că încalcă drepturile de autor. Asigurați-vă că știți dacă conținutul pe care le-ați văzut pe tellarz.com încalcă drepturile de autor. Fii conștient de faptul că pot exista consecințe juridice nefavorabile în țara dvs. Dacă faceți o afirmație falsă sau de rea-credință de încălcarea drepturilor de autor, utilizând acest proces. Dacă trimiteți o trimis de utilizator la serviciul tellarz.com atunci va autoriza tellarz.com să acționeze ca agent de a emite ia în jos notificările conform digital millennium copyright act (the „dmca“) și / sau orice altă legislație similară care permite depunerea cererilor de către furnizorii de servicii de internet pentru eliminarea încalcă sau se presupune că încalcă drepturile de autor materiale care sunt conținute în sau afișate pe aceste platforme și / sau servicii de furnizorii de servicii. În general, va fi responsabil pentru monitorizarea și aplicarea drepturilor dumneavoastră în trimise dvs. De utilizator, cu toate acestea, în anumite cazuri, dacă tellarz.com devine conștient de încălcarea trimise de utilizatori și / sau a conținutului serviciului tellarz.com, apoi tellarz.com poate, în drept unic discreție alege să emită ia în jos notificările în conformitate cu dmca sau legi similare pentru a încerca să reducă astfel de încălcări.

9. Exonorare de raspundere

Sunteti de acord ca utilizarea site-ului tellarz.com va fi pe propria raspundere. În măsura permisă de lege, tellarz.com, atașații, directorii, angajații, agenții și partenerii săi (inclusiv producătorii de dispozitive care execută aplicații mobile accesarea tellarz.com) nici o garanție și condiții, scrisă, orală, implicite , juridice, statutară, contractuală, extra-contractuală, delictuală sau culpă, chiar dacă decurge de lege, statut, livrare, custom, curs al sau performanta, sau comportamentului părților sau comunicarea unul cu altul, sau ca rezultatul natura acestor termeni și condiții, site-ul și utilizarea acestora sau în conformitate cu utilizare, sau equity legii sau altfel. Tellarz.com nu face garanții, condiții sau cu privire la acurate ea sau conținutul acestui site sau conținutul orice site-uri legate de acest site și asumă nici o responsabilitate pentru orice (i) erori, greșeli sau inexactități ale conținutului, ( ii) vătămare personală, ranirile, morale pagube materiale de orice natură, care rezultă din accesul dvs. La siteul nostru, (iii) orice acces neautorizat la sau utilizarea serverelor noastre securizate si / sau orice și toate informatiile personale și / sau informații financiare stocate acesta (iv) orice întrerupere sau stopare a transmisiilor sau de la siteul nostru, (iv) orice erori, virusi, cai troieni, sau de genul care pot fi transmise la sau prin siteul nostru de catre terț și / sau (v) orice erori sau omisiuni în orice conținut sau pentru orice pierdere sau daune de orice fel aparuta ca rezultat al utilizării de conținut, transmis prin email, sau altele disponibil prin siteul tellarz.com. Tellarz.com explicit orice garanție sau neagă condiție de nici un fel de potrivire pentru un anumit scop sau general, calitate, vandabilitate, manoperei, neimplicare sau titlul și proprietății. Tellarz.com nu garantează, aprobăm, garanția sau pentru orice responsabilitatea si asuma produs sau serviciu publicat sau oferit de o terță parte prin intermediul site-tellarz.com sau orice site sau hiperlink în orice aparut sau alte banner reclame si tellarz.com will nu fi parte la sau în orice fel responsabil pentru monitorizarea orice tranzacție între tine și terță parte furnizor de produse sau servicii. Ca cu achiziționarea unui produs sau serviciu prin orice mediu sau în orice ar trebui să cea mai bună judecată și exercitați atenție, după caz. La nivelul maxim permis de lege, dispozițiile convenției națiunilor unite privind contractele pentru vânzarea internațională de bunuri sunt declinate.

10. Limitarea răspunderii

În nici un caz tellarz.com, atașații, directorii, angajații sau agenții, fi responsabil pentru orice directă, indirectă,, punitive sau speciale consecință decurg din orice (i) erori, greșeli sau inexactitati a conținutului, (ii) vătămare personală, ranirile, morale pagube materiale de orice natură, care rezultă din accesul dvs. La siteul nostru, (iii) orice acces neautorizat la sau utilizarea serverelor noastre securizate si / sau orice și toate informațiile personale și / sau informații financiare stocate acesta (iv) orice întrerupere sau stopare a transmisiilor sau de la siteul nostru, (iv) orice erori, virusi, troieni, sau ceva asemănător, care pot fi transmise la sau prin noastră website de orice parte terță, și / sau (v) orice erori sau omisiuni în orice conținut sau pentru orice pierdere sau daune de orice fel aparuta ca rezultat al utilizării orice conținut, transmis prin email, sau altele disponibil prin tellarz.com site, bazate pe garanții, con tractul, prejudiciu, sau orice altă teorie legală, fie ca urmare de lege, statut, livrare, custom, curs al sau performanta, sau comportamentului părților sau comunicarea unul cu altul, sau ca urmare a natura acestor termeni și condiții sau în conformitate cu utilizare, sau equity legii sau altfel, și dacă compania este de posibilitatea unor astfel de daune. Limitarea răspunderii prezentele se va aplica în măsura permisă de lege ale jurisdictiei. Admiteti în mod expres că tellarz.com nu va fi responsabil pentru trimise utilizatorul sau calomniator, sau ilegal al terț, precum și că riscul de daune din cele expuse anterior revine in totalitate tine. Tellarz.com nu face declarații că tellarz.com site-ul este adecvat sau disponibil pentru utilizare în locațiile lor. Cei care accesează sau de a folosi site-ul tellarz.com face acest lucru pe propria lor voință și sunt responsabili de respectarea legislației locale.

11. Despăgubire

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să exonerați tellarz.com, corporația mamă, funcționarii, directorii, angajații și agenții, de și împotriva oricăror pretenții, cereri, cauze de actiune, daune, obligații, pierderi, datorii, costuri sau datorii și cheltuieli, (inclusiv, dar fără a se limita la taxele legale rezonabile) care rezultă din: (i) utilizarea și accesul la site-ul tellarz.com; (ii) încălcarea de către dvs. A oricărei condiții a acestor conditii de utilizare; (iii) încălcarea de către dvs. A oricărui drept părți terțe, inclusiv, fără limitare orice drept de autor, de proprietate intelectuală sau drepturi de confidențialitate; sau (iv) orice susțin că unul dintre postarile utilizatorilor a cauzat daune unei terțe părți. Această obligație de apărare și despăgubire va rămâne în acești termeni de utilizare și utilizarea de către dvs. A site-ului tellarz.com.

12. Capacitatea de serviciu accepta termenii și condițiilee

Afirmați că sunteți fie mai mult decât vârsta majoratului în jurisdicția dumneavoastră de reședință, sau minor emancipat, sau obținut consimțământul legal părinților sau al tutorelui, și sunt pe deplin capabile și competente să intre în termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiilor, reprezentărilor și garanțiilor stabilite prin aceste conditii de utilizare, și să respecte și să se conformeze acestor conditii de utilizare. Afirmați că sunteți vârsta de peste 13 ani, ca tellarz.com site-ul nu este destinat copiilor sub 13 ani.

13. Temă

Aceste conditii de utilizare, precum și orice drepturi și licențe acordate mai jos, nu pot fi transferate sau atribuite de către tine, dar pot fi atribuite de către tellarz.com fără restricții.

14. Generală

Sunteți de acord ca: tellarz.com site-ul este considerat un site pasiv, care nu dă naștere la competență personală asupra tellarz.com, fie specifică sau generală. Aceste conditii de utilizare, împreună cu avizul de confidențialitate la http://www.tellarz.com/privacy, precum și orice alte notificări legale publicate de tellarz.com pe site, constituie întregul acord între dumneavoastră și tellarz.com privind tellarz .com site-ul. Dacă orice prevedere a acestor termeni de utilizare este considerată invalidă de către o instanță competentă, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestor condiții de furnizare a serviciilor, care vor rămâne în vigoare și efect. Nici o renunțare la orice termen al acestui acestor conditii de utilizare va fi considerată o renunțare ulterioară sau în astfel de termen sau orice alt termen, și eșecul tellarz.com de a afirma orice drept sau prevedere conform acestor termeni de serviciu nu va constitui o renunțare la drept sau prevedere. Tellarz.com își rezervă dreptul de a modifica aceste conditii de utilizare în orice moment și fără notificare, și este responsabilitatea dumneavoastră de a revizui acești termeni de utilizare pentru orice modificări. Utilizarea de către dumneavoastră a site-ului tellarz.com după orice modificare a acestor conditii de utilizare va arătați de acord și acceptarea termenilor sale revizuite. În limita maximă permisă de legea locală, dvs și tellarz.com acord că orice cauza rezultând sau legate websiteul tellarz.com trebuie timp unul (1) an după motivului acțiune purtàtoare. Altfel, atari acțiuni este permanent barred. Unele dintre serviciile din Serviciile online solicita plata taxelor. Tellarz își rezervă dreptul de a modifica lista de preț și de a institui noi taxe, în orice moment, la treizeci de preaviz (30) de zile, lucru care poate fi trimis prin e-mail sau postate pe site-ul web. Tellarz nu reprezintă sau garantează că Serviciile online sunt fiabile, exacte, complete, sau altfel fără defecte. Prin urmare, Serviciilor online este disponibilă pentru utilizare „ca atare“, și orice utilizare a acestuia se va face numai pe propriul risc. Tellarz își rezervă dreptul, la discreția sa, să includă sau să înceteze furnizarea Serviciilor online, în orice moment (sub rezerva notificării, după cum se poate cere acest document), și Tellarz nu oferă sau în orice condiții, garanții sau alți termeni cu privire la serviciile on-line. În special, nicio condiție, garanție sau alt termen este dată sau se aplică în sensul că serviciile online va fi de o calitate satisfăcătoare, sau că nu va încălca drepturile Serviciile online vor fi apt pentru orice scop particular.

In curand vei accesa lumea povestilor
Introdu-ti datele de autentificare
This is a required field.
This is a required field.
sau
Nu ai cont?
In curand vei accesa lumea povestilor
Ne mai trebuie doar cateva detalii pentru a face experienta ta cat mai placuta
This is a required field.
This is a required field.
This is a required field.
This is a required field.
sau
Ai deja un cont existent?

Enter your email address. You will receive an email with a link to reset your password.